niedziela, 31 grudnia 2017

"Pamiętnik Cieszyński", t. 22 (2017)


Ukazał się 22. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Link do pełnego tomu znajduje się poniżej. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacjom Miasta Cieszyn oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


 https://drive.google.com/open?id=1ZF_6Vrz-Xrk95cZqlZtOQKrW5xuz0J9G

poniedziałek, 17 lipca 2017

"Pamiętnik Cieszyński", tom 22, 2017 (Call for Papers)

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 15 września 2017 roku.
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie ogłasza nabór tekstów do 22. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", który ukaże się na przełomie 2017 i 2018 roku (zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej papierowej). "Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców. Zapraszamy do przesyłania artykułów, materiałów źródłowych, recenzji bądź artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy któregoś z członków redakcji, podanych w zakładce Redakcja i kontakt.

W 2016 roku "Pamiętnik Cieszyński" został wznowiony po 11 latach przerwy i w odświeżonym dizajnie. Efekty pracy redakcji oraz autorów można zobaczyć w tym miejscu. Poza wersją cyfrową ukazała się również wersja papierowa - w nakładzie 200 egzemplarzy.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie BazHum

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w bazie referencyjnej BazHum.

Zgodnie z umową podpisaną przez cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego z Muzeum Historii Polski "Pamiętnik Cieszyński" został wprowadzony do bazy referencyjnej BazHum.

BazHum jest pełnotekstową bazą polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Na chwilę obecną w bazie znajduje się prawie 600 tytułów. Jest to również jedna z baz uwzględnianych przy ocenie i ewaluacji czasopism naukowych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Pamiętnik Cieszyński" jest dostępny w bazie BazHum pod tym linkiem. Docelowo znajdą się tam wszystkie roczniki czasopisma od 1994 roku w wersji pełnotekstowej.

BazHum jest drugą bazą referencyjną, w której znalazł się "Pamiętnik Cieszyński". W poprzednim roku czasopismo wydawane przez cieszyński oddział PTH zostało wprowadzone do bazy CEJSH.

niedziela, 7 maja 2017

"Pamiętnik Cieszyński" t. 21 (2016) już wydrukowany!

Dostępny do tej pory jedynie w wersji cyfrowej "Pamiętnik Cieszyński" 2016 jest już możliwy do zdobycia także w wersji klasycznej - drukowanej. Egzemplarz wydawnictwa przysługuje każdemu członkowi Oddziału, który opłacił składkę na 2017 rok. Swoje egzemplarze otrzymają też autorzy tekstów, recenzenci oraz członkowie Radu Naukowej. "Pamiętnik" można również zakupić - cena wynosi 10 zł dla członków PTH o. Cieszyn oraz 20 zł dla pozostałych czytelników. "Pamiętnik" otrzymać można w siedzibie PTH o. Cieszyn przy ul. Menniczej 46. Nakład wydawnictwa wynosi 150 egzemplarzy. sobota, 31 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński", t. 21 (2016)

Ukazał się 21. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Linki do pełnego tomu, jak i do poszczególnych tekstów w nim zawartych, znajdują się poniżej. Współwydawcą tomu jest Fundacja Volens. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Fragment wstępu:

Przystępując do prac nad reaktywowanym czasopismem przyjęto założenie, że stanie się ono sztandarowym projektem towarzystwa, które dołoży największych starań, by tworzyć periodyk na jak najwyższym poziomie merytorycznym, konkurencyjny względem podobnych wydawnictw z większych  ośrodków naukowych. Przed wznowionym „Pamiętnikiem  Cieszyńskim” wiele zadań i perspektyw. [...]  Tom, który niniejszym oddajemy w ręce Czytelników – zawodowych historyków, jak i wszystkich  miłośników dziejów Śląska Cieszyńskiego – zawiera sześć artykułów, jedno opracowanie materiałowe, jeden artykuł recenzyjny oraz trzy recenzje. Wszystko, wraz z preliminariami, objętości 160 stron. Zawartość jest zróżnicowana tak pod względem tematyki, jak i chronologii – interesujące wątki znajdą dla siebie sympatycy każdej epoki, z wyłączeniem starożytności. Linki do poszczególnych tekstów:
 
ARTYKUŁYMATERIAŁY


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
piątek, 23 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w wersji pełnotekstowej w bazie referencyjnej CEJSH.

Miło nam poinformować, że "Pamiętnik Cieszyński" jest od bieżącego roku indeksowany w bazie CEJSH. Dostępne są tam informacje na temat zawartości czasopisma od tomu pierwszego, a od pełne teksty od tomu ósmego. Będą tam również na bieżąco udostępniane przyszłe numery "Pamiętnika".

Baza CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) jest bazą czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wydawanych na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 2004 roku, a została powołana na mocy decyzji Polskiej Akademii Nauk oraz jej odpowiedników w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH dostępny jest pod tym linkiem.