sobota, 31 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński", t. 21 (2016)

Ukazał się 21. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Linki do pełnego tomu, jak i do poszczególnych tekstów w nim zawartych, znajdują się poniżej. Współwydawcą tomu jest Fundacja Volens. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Fragment wstępu:

Przystępując do prac nad reaktywowanym czasopismem przyjęto założenie, że stanie się ono sztandarowym projektem towarzystwa, które dołoży największych starań, by tworzyć periodyk na jak najwyższym poziomie merytorycznym, konkurencyjny względem podobnych wydawnictw z większych  ośrodków naukowych. Przed wznowionym „Pamiętnikiem  Cieszyńskim” wiele zadań i perspektyw. [...]  Tom, który niniejszym oddajemy w ręce Czytelników – zawodowych historyków, jak i wszystkich  miłośników dziejów Śląska Cieszyńskiego – zawiera sześć artykułów, jedno opracowanie materiałowe, jeden artykuł recenzyjny oraz trzy recenzje. Wszystko, wraz z preliminariami, objętości 160 stron. Zawartość jest zróżnicowana tak pod względem tematyki, jak i chronologii – interesujące wątki znajdą dla siebie sympatycy każdej epoki, z wyłączeniem starożytności. 



Linki do poszczególnych tekstów:
 
ARTYKUŁY







MATERIAŁY


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE




Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza