poniedziałek, 17 lipca 2017

"Pamiętnik Cieszyński", tom 22, 2017 (Call for Papers)

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 15 września 2017 roku.
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie ogłasza nabór tekstów do 22. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", który ukaże się na przełomie 2017 i 2018 roku (zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej papierowej). "Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców. Zapraszamy do przesyłania artykułów, materiałów źródłowych, recenzji bądź artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy któregoś z członków redakcji, podanych w zakładce Redakcja i kontakt.

W 2016 roku "Pamiętnik Cieszyński" został wznowiony po 11 latach przerwy i w odświeżonym dizajnie. Efekty pracy redakcji oraz autorów można zobaczyć w tym miejscu. Poza wersją cyfrową ukazała się również wersja papierowa - w nakładzie 200 egzemplarzy.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie BazHum

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w bazie referencyjnej BazHum.

Zgodnie z umową podpisaną przez cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego z Muzeum Historii Polski "Pamiętnik Cieszyński" został wprowadzony do bazy referencyjnej BazHum.

BazHum jest pełnotekstową bazą polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Na chwilę obecną w bazie znajduje się prawie 600 tytułów. Jest to również jedna z baz uwzględnianych przy ocenie i ewaluacji czasopism naukowych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Pamiętnik Cieszyński" jest dostępny w bazie BazHum pod tym linkiem. Docelowo znajdą się tam wszystkie roczniki czasopisma od 1994 roku w wersji pełnotekstowej.

BazHum jest drugą bazą referencyjną, w której znalazł się "Pamiętnik Cieszyński". W poprzednim roku czasopismo wydawane przez cieszyński oddział PTH zostało wprowadzone do bazy CEJSH.

niedziela, 7 maja 2017

"Pamiętnik Cieszyński" t. 21 (2016) już wydrukowany!

Dostępny do tej pory jedynie w wersji cyfrowej "Pamiętnik Cieszyński" 2016 jest już możliwy do zdobycia także w wersji klasycznej - drukowanej. Egzemplarz wydawnictwa przysługuje każdemu członkowi Oddziału, który opłacił składkę na 2017 rok. Swoje egzemplarze otrzymają też autorzy tekstów, recenzenci oraz członkowie Radu Naukowej. "Pamiętnik" można również zakupić - cena wynosi 10 zł dla członków PTH o. Cieszyn oraz 20 zł dla pozostałych czytelników. "Pamiętnik" otrzymać można w siedzibie PTH o. Cieszyn przy ul. Menniczej 46. Nakład wydawnictwa wynosi 150 egzemplarzy.