czwartek, 31 października 2019

"Pamiętnik Cieszyński", t. 23 (2019)

Ukazał się 23. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Link do pełnego tomu znajduje się poniżej. 
 
Wydawnictwo zostało wsparte dotacją miasta Cieszyn.

https://drive.google.com/open?id=1upgmxrgGMhZGCIorAP48i8sLQgM8ZJQ1

 
Linki do poszczególnych tekstów:

ARTYKUŁYIN MEMORIAM


wtorek, 21 sierpnia 2018

"Pamiętnik Cieszyński", tom 23 - Call for Papers

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 31 października 2018 roku.
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie ogłasza nabór tekstów do 23. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", który ukaże się na przełomie 2018 i 2019 roku (zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej papierowej). "Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców. Zapraszamy do przesyłania artykułów, materiałów źródłowych, recenzji bądź artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy któregoś z członków redakcji, podanych w zakładce Redakcja i kontakt.

niedziela, 31 grudnia 2017

"Pamiętnik Cieszyński", t. 22 (2017)


Ukazał się 22. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Link do pełnego tomu znajduje się poniżej. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacjom Miasta Cieszyn oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


 https://drive.google.com/open?id=1ZF_6Vrz-Xrk95cZqlZtOQKrW5xuz0J9GLinki do poszczególnych tekstów:

ARTYKUŁY


Jan Borowski – Zawada – zapomniana wieś przy Drogomyślu, s. 19–29

Janusz Spyra – Dr Aron Eisenstein, cieszyński rabin, historyk, syjonista, s. 31–49

Hanna Baron – Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku, s. 51–64

Łucja Dawid – „Strony Pierwsze”. O twórczości literackiej Jana Łyska, s. 65–87


MATERIAŁYPiotr Kenig, Grzegorz Madej, Pod znakiem róży nad Białą (Jerzy Polak), s. 225–229

Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku (Daniel Korbel), s. 229–234

 

poniedziałek, 17 lipca 2017

"Pamiętnik Cieszyński", tom 22, 2017 (Call for Papers)

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 15 września 2017 roku.
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie ogłasza nabór tekstów do 22. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", który ukaże się na przełomie 2017 i 2018 roku (zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej papierowej). "Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców. Zapraszamy do przesyłania artykułów, materiałów źródłowych, recenzji bądź artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy któregoś z członków redakcji, podanych w zakładce Redakcja i kontakt.

W 2016 roku "Pamiętnik Cieszyński" został wznowiony po 11 latach przerwy i w odświeżonym dizajnie. Efekty pracy redakcji oraz autorów można zobaczyć w tym miejscu. Poza wersją cyfrową ukazała się również wersja papierowa - w nakładzie 200 egzemplarzy.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie BazHum

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w bazie referencyjnej BazHum.

Zgodnie z umową podpisaną przez cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego z Muzeum Historii Polski "Pamiętnik Cieszyński" został wprowadzony do bazy referencyjnej BazHum.

BazHum jest pełnotekstową bazą polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Na chwilę obecną w bazie znajduje się prawie 600 tytułów. Jest to również jedna z baz uwzględnianych przy ocenie i ewaluacji czasopism naukowych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Pamiętnik Cieszyński" jest dostępny w bazie BazHum pod tym linkiem. Docelowo znajdą się tam wszystkie roczniki czasopisma od 1994 roku w wersji pełnotekstowej.

BazHum jest drugą bazą referencyjną, w której znalazł się "Pamiętnik Cieszyński". W poprzednim roku czasopismo wydawane przez cieszyński oddział PTH zostało wprowadzone do bazy CEJSH.

niedziela, 7 maja 2017

"Pamiętnik Cieszyński" t. 21 (2016) już wydrukowany!

Dostępny do tej pory jedynie w wersji cyfrowej "Pamiętnik Cieszyński" 2016 jest już możliwy do zdobycia także w wersji klasycznej - drukowanej. Egzemplarz wydawnictwa przysługuje każdemu członkowi Oddziału, który opłacił składkę na 2017 rok. Swoje egzemplarze otrzymają też autorzy tekstów, recenzenci oraz członkowie Radu Naukowej. "Pamiętnik" można również zakupić - cena wynosi 10 zł dla członków PTH o. Cieszyn oraz 20 zł dla pozostałych czytelników. "Pamiętnik" otrzymać można w siedzibie PTH o. Cieszyn przy ul. Menniczej 46. Nakład wydawnictwa wynosi 150 egzemplarzy.