sobota, 31 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński", t. 21 (2016)

Ukazał się 21. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Linki do pełnego tomu, jak i do poszczególnych tekstów w nim zawartych, znajdują się poniżej. Współwydawcą tomu jest Fundacja Volens. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Fragment wstępu:

Przystępując do prac nad reaktywowanym czasopismem przyjęto założenie, że stanie się ono sztandarowym projektem towarzystwa, które dołoży największych starań, by tworzyć periodyk na jak najwyższym poziomie merytorycznym, konkurencyjny względem podobnych wydawnictw z większych  ośrodków naukowych. Przed wznowionym „Pamiętnikiem  Cieszyńskim” wiele zadań i perspektyw. [...]  Tom, który niniejszym oddajemy w ręce Czytelników – zawodowych historyków, jak i wszystkich  miłośników dziejów Śląska Cieszyńskiego – zawiera sześć artykułów, jedno opracowanie materiałowe, jeden artykuł recenzyjny oraz trzy recenzje. Wszystko, wraz z preliminariami, objętości 160 stron. Zawartość jest zróżnicowana tak pod względem tematyki, jak i chronologii – interesujące wątki znajdą dla siebie sympatycy każdej epoki, z wyłączeniem starożytności. Linki do poszczególnych tekstów:
 
ARTYKUŁYMATERIAŁY


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
piątek, 23 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w wersji pełnotekstowej w bazie referencyjnej CEJSH.

Miło nam poinformować, że "Pamiętnik Cieszyński" jest od bieżącego roku indeksowany w bazie CEJSH. Dostępne są tam informacje na temat zawartości czasopisma od tomu pierwszego, a od pełne teksty od tomu ósmego. Będą tam również na bieżąco udostępniane przyszłe numery "Pamiętnika".

Baza CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) jest bazą czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wydawanych na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 2004 roku, a została powołana na mocy decyzji Polskiej Akademii Nauk oraz jej odpowiedników w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH dostępny jest pod tym linkiem.

czwartek, 8 września 2016

"Pamiętnik Cieszyński", tom 21, 2016 (Call for Papers)

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 10 października 2016 roku.

"Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są otwarte też na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców.

Szczegółowe wytyczne dotyczące artykułów znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji, podane w zakładce Redakcja i kontakt.