czwartek, 8 września 2016

"Pamiętnik Cieszyński", tom 21, 2016 (Call for Papers)

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 10 października 2016 roku.

"Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są otwarte też na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców.

Szczegółowe wytyczne dotyczące artykułów znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji, podane w zakładce Redakcja i kontakt.