sobota, 31 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński", t. 21 (2016)

Ukazał się 21. tom "Pamiętnika Cieszyńskiego". Wersją podstawową czasopisma jest wersja on-line. Linki do pełnego tomu, jak i do poszczególnych tekstów w nim zawartych, znajdują się poniżej. Współwydawcą tomu jest Fundacja Volens. Powstanie wydawnictwa mogło stać się faktem dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Fragment wstępu:

Przystępując do prac nad reaktywowanym czasopismem przyjęto założenie, że stanie się ono sztandarowym projektem towarzystwa, które dołoży największych starań, by tworzyć periodyk na jak najwyższym poziomie merytorycznym, konkurencyjny względem podobnych wydawnictw z większych  ośrodków naukowych. Przed wznowionym „Pamiętnikiem  Cieszyńskim” wiele zadań i perspektyw. [...]  Tom, który niniejszym oddajemy w ręce Czytelników – zawodowych historyków, jak i wszystkich  miłośników dziejów Śląska Cieszyńskiego – zawiera sześć artykułów, jedno opracowanie materiałowe, jeden artykuł recenzyjny oraz trzy recenzje. Wszystko, wraz z preliminariami, objętości 160 stron. Zawartość jest zróżnicowana tak pod względem tematyki, jak i chronologii – interesujące wątki znajdą dla siebie sympatycy każdej epoki, z wyłączeniem starożytności. Linki do poszczególnych tekstów:
 
ARTYKUŁYMATERIAŁY


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
piątek, 23 grudnia 2016

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH

"Pamiętnik Cieszyński" indeksowany w wersji pełnotekstowej w bazie referencyjnej CEJSH.

Miło nam poinformować, że "Pamiętnik Cieszyński" jest od bieżącego roku indeksowany w bazie CEJSH. Dostępne są tam informacje na temat zawartości czasopisma od tomu pierwszego, a od pełne teksty od tomu ósmego. Będą tam również na bieżąco udostępniane przyszłe numery "Pamiętnika".

Baza CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) jest bazą czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wydawanych na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 2004 roku, a została powołana na mocy decyzji Polskiej Akademii Nauk oraz jej odpowiedników w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

"Pamiętnik Cieszyński" w bazie CEJSH dostępny jest pod tym linkiem.