O czasopiśmie

"Pamiętnik Cieszyński" to czasopismo naukowe wydawane przez Polskiego Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie od 1961 roku. Drugi tom ukazał się w 1972 roku, a w latach 1991-2005 kolejne osiemnaście. W 2016 roku wznowiono wydawanie czasopisma (współwydawcą 21. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego" była Fundacja Volens).

Większość tekstów jest poświęconych historii Śląska Cieszyńskiego, ale na łamach czasopisma ukazywały się też artykuły m.in. z zakresu socjologii i historii literatury.

"Pamiętnik Cieszyński" jest indeksowany w bazach referencyjnych CEJSH i BazHum.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza